הדיווח השנתי בגין 2018

עצמאים ובעלי עסקים – המידע הבא עשוי לחסוך לכם כסף !

בשבועות הקרובים תפתח רשות המיסים את האופציה להגשת הדיווח השנתי בגין 2018, לכן זו העת לבדוק מהן ההוצאות המוכרות בעסק שלך והאם מיצית את הטבות המס המגיעות לך.

על מנת לסייע לכם, ריכזנו עבורכם טיפים חשובים לגבי ההוצאות המוכרות בעסק, לגבי הכרה בהפסדים כ"מגן מס" וגם טיפים לגבי חוק הגבלת השימוש במזומן שנכנס לתוקף ב-01/01/19.

הוצאות מוכרות

המס המחושב על ההכנסה נגזר מהרווחיות של העסק מאחר והרווח מחושב על ידי הפחתת ההוצאות המוכרות מההכנסות חשוב לוודא כי כל ההוצאות נלקחו בחשבון. הכלל הוא שההוצאות שיוכרו הן הוצאות ששימשו לצורך הפקת ההכנסה ומותרות על פי דין, בעלי עסקים רבים אינם מודעים לחלק מההוצאות ועקב כך מפסידים כסף כל שנה.

 • שימו לב לשינוי שחל לאחרונה בעניין הכרה בהוצאות כיבוד במקום העסק. ביוני 2018 פרסמה רשות המסים הבהרה לעניין הגדרת "כיבוד קל" שיוכר בשיעור 80% מההוצאה, כך שמעבר ל"שתייה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה" יוכרו גם פירות ששימשו לכיבוד. 
 • עצמאים רבים מפעילים את העסק שלהם מהבית ואינם מודעים לעובדה כי ההוצאות הכרוכות לשם יצירת הכנסה מותרות בניכוי גם אם הן הוצאו מבית המגורים, בין היתר יוכרו ההוצאות הישירות כמו הוצאות משרדיות, אחזקת מחשב וציוד משרדי, טלפון, כיבוד קל ללקוחות, אינטרנט וכדומה. וכמו כן יוכרו גם הוצאות הבית שאינן ישירות כגון ארנונה, חשמל, ביטוח מבנה וכו' בהתאם ליחס הפרופורציונלי של גודל החדר המשמש לעסק בהשוואה לכל שאר החדרים בבית.
 • הוצאות אירוח בארץ יוכרו לאירוח אדם מחו"ל. במקרה זה יש לשמור תיעוד על פרטי האורח, מטרת ביקורו ופירוט הוצאות האירוח.
 • לשם הכרה בהוצאות נסיעה לחו"ל למטרה עסקית (כגון: כנס מקצועי, פגישה עסקית, לימודים וכו) יש למלא דוח נסיעה שבה יפורטו ההוצאות ומטרת הנסיעה, כדאי לדעת כי מלבד הוצאות הטיסה במחלקת תיירים, הוצאות לינה והשכרת רכב בכפוף לסכומים המותרים ובהצגת קבלה בגין התשלום, ניתן להכיר גם בהוצאות שהייה עד 78$  אם נדרשו הוצאות לינה או 130$ אם לא נדרשו, לכל יום שהייה בחו"ל, ללא צורך בקבלות.
 • כדאי לשים לב שלא שכחתם את הוצאות המימון (כגון: ריבית על הלוואות שניטלו לטובת העסק), וגם את הוצאות עמלות בנק ועמלות סליקת כרטיסי אשראי, שרבים נוטים לשכוח.

 

הכרה בהפסדים

כאשר תוצאת הפעילות העסקית לצורך חישוב המס היא הפסד, יש לוודא כי היא תקבל ביטוי בדוחות השנתיים. הכרה בהפסד זה תהווה "מגן מס" לשנים הבאות, שכן בעתיד יוכל העסק לקזז את ההפסדים משנים קודמות וכך להפחית את המס שיידרש לשלם. כמו כן יש לשים לב למנגנון המאפשר קיזוז הפסד שנוצר מהחלפת ריהוט, מכונות, ציוד וכו'.

 • במידה ובשנים קודמות תוצאת הפעילות העסקית היו הפסד, יש לוודא כי לצורך חישוב המס, הועבר הפסד זה לשנה השוטפת, כך שההפסד יקוזז מהרווח שנוצר בשנה זו.
 • כדאי לדעת כי במידה ומדובר בהפסד שנבע מהפעילות בשנה השוטפת ניתן לקזזו מכל מקור, קרי גם מרווח הון (למשל ממכירת נכס או פעילות בניירות ערך).
 • כאשר עסק רוכש רכוש קבוע כמו ריהוט, מכונות, ציוד וכדומה, ההוצאה נפרסת לאורך כמה שנים ("הוצאות פחת"). לעיתים אנו מוכרים את הרכוש הקבוע או מוסרים אותו או זורקים אותו בלי שהצלחנו להפחית את כל עלות הנכס לאורך השנים מכיוון שהנכס התבלה במספר שנים מואץ יותר ממספר השנים שהחוק מאפשר את פריסת הוצאות הפחת. למשל, ריהוט במסעדה שמתבלה תוך שלוש שנים ולא אחרי שמונה שנים לפי הפחת המקובל. במצב כזה, אם קניתם ריהוט חדש המחליף את הישן תוכלו לדרוש כהוצאה שוטפת, שתנוכה מההכנסה, בשנת המס הנוכחית את כל הוצאות הפחת של חמש השנים הנותרות שטרם דרשתם, ובתנאי שבשנה הנוכחית החלפתם את הרכוש הקבוע.

החוק להגבלת השימוש במזומן –

החוק שנכנס לתוקפו בינואר 2019 מגביל את התנהלות במזומן ובהמחאות, וכן מחייב תיעוד אמצעי התשלום, ההגבלות חלות על עסקים ומגבילות את הפעילות במזומן, הסנקציות למי שלא יעמוד בדרישות החוק הינן כספיות אך במקרים מסוימים עשויות להיות גם פליליות. התנהלות נכונה תחסוך לכם כסף לכן ריכזנו עבורכם את עיקרי החוק והמשמעויות עבור בעלי עסקים.

לגבי מזומן

 • בעסקה מעל 11,000 ₪.עוסק לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן העולה על 10% מסך העסקה.
 • עוסק לא יקבל תשלום במזומן מתייר בעסקה מעל 55,000 ₪.
 • עוסק לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה, או כהלוואה בסכום העולה על 11,000 ₪.

לגבי צ'קים

 • לא ייתן ולא יקבל תשלום בשיק, במסגרת עסקו, עבור: עסקה/ שכר עבודה/ תרומה/ הלוואה/ מתנה, בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק , כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 • לא יסב שיק ולא יקבל שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.
 • בסעיף זה אין הגבלה לגובה הסכום – הוראות החוק חלות על כל סכום.

דגשים

 • רשות המיסים תבצע ביקורות בהן תבחן בין היתר את העמידה בתנאי החוק.
 • אי עמידה בתנאי החוק עשויה לגרור עיצום כספי שינוע על פי סכום העבירה בין 15% ל-30% מסכום העסקה ובמקרה של הפרה חוזרת אף לכפל של סכום זה.
 • חובה לתעד את אמצעי התשלום ע"ג כל קבלה.
 • הפקדת מזומן לחשבונות של עוסק תחשב לעסקה במזומן.
 • פיצול מלאכותי של עסקאות עשוי לגרור סנקציות פליליות.
 • כחלופה לתשלום במזומן כאשר לעובד או לבעל העסק אין חשבון בנק היא רכישת כרטיס נטען אותו ניתן לרכוש בבנק הדואר.  
רפורמה לפניך
ניווט
Close

העגלה שלי

Viewed

נצפו לאחרונה

Close

קטגוריות