הסכמי מייסדים. מה, איך ומדוע?

יזמים רבים אינם מודעים לחשיבותו של הסכם מייסדים (הידוע בשמו הלועזי כ- Founders' Agreement). לא אחת, חוברים מספר יזמים יחדיו מתוך מטרה אחת – להביא רעיון כלשהו לכדי מימוש מסחרי. ואולם, ברעיון לא די. מטרתו העיקרית של הסכם המייסדים היא לערוך "ספר חוקים מסודר" שיכניס סדר בסביבה הבלתי מוכרת, אשר יזמים עלולים להיתקל בה ולהסדיר את מערכת היחסים בין היזמים לבין עצמם ובינם לבין החברה. אמנם, גם תקנון החברה כולל במסגרתו את החובות והזכויות של בעלי המניות, אך זה, מטבעו, אינו יורד לרוב לרזולוציה של ניהול החברה היום יומי, השקעות בחברה, דרכי היפרדות וכיו"ב – נושאים אשר חשוב שיימצאו את ביטויים בהסכם המייסדים. כמו כן, תקנון החברה הינו מסמך הפתוח לעיונו של כל אדם והסכם המייסדים הינו מסמך פנימי של החברה.

כאמור, הסכם המייסדים אמור לתת מענה לשאלות רבות, לרבות – מי יהיו נושאי המשרה בחברה (מנכ"ל, סמנכ"ל וכיו"ב) ותחת אילו תנאים וסמכויות, מהן התחייבויות המייסדים להזרמת הון לחברה, מה תהא מדיניות חלוקת הרווחים (דיבידנדים) בחברה, כיצד תוגבל התחרות בעסקי החברה, כיצד תוגבל מכירת מניות החברה, ועוד סוגיות רבות ושונות. הסכם מייסדים טוב הוא כזה הצופה פני עתיד והיכול לנסות ולהעריך מהם הקשיים שניתן לחזות שיתעוררו בהמשך דרכה של החברה.

להלן שורת נושאים, אשר חשוב שיימצאו את ביטויים בהסכם מייסדים –

הקמת החברה – על הסכם מייסדים לכלול סעיפים הנוגעים למקום ההתאגדות של החברה, דבר המושפע בין השאר משיקולי מס, עלויות הקמה, תחזוקת החברה, רגולציה מקומית הנוגעת לתחוםם עיסוק החברה, ואופן ניהול החברה. בנוסף בשלב הקמת החברה יש לקבוע כיצד יחולק הון המניות של החברה, עניין מהותי המשפיע על שיעורי הבעלות בה.

הסדרת מערכת היחסים בין המייסדים לחברה ובינם לבין עצמם – יש להגדיר בהסכם מייסדים את תפקידו של כל אחד מהמייסדים בחברה. יש לכלול בהסכם סעיף המורה כי על המייסדים להמחות ו/אוו להשאיר בידי החברה את זכויותיהם בקניין הרוחני הקשור לפעילות החברה וכי על בעלי המניות לשמור על מידע סודי בידיהם ולא להעבירו לצד שלישי.

בנוסף יש להגן על החברה מפני בעלי מניות שירצו להתחרות בה לאחר שימכרו מניותיהם ולפיכך רצוי לכלול סעיף אי תחרות בעסקי החברה.

ניהול החברה – על הסכם מייסדים לכלול גם את דרך ניהולה של החברה וכן נושאים מהותיים אשר יידרשו רוב מיוחד (או מוחלט) כגון שינוי מטרות החברה או הכנסת שותף חדש וכיו"ב. בנוסף, רצויי להסדיר את אופן מימון פעולות החברה, התחייבויות המייסדים להזרמת הון חדש, דילול בעלי המניות הקיימים ועוד.

דרכי פתרון סכסוכים והיפרדות – על אף חוסר הנוחות שעשוי להיות כרוך בדבר, הסכם מייסדים טוב כולל בתוכו גם דרכים לפתרון סכסוכים במצב של קיפאון (Dead Lock) (לעיתים קרובות על ידי בוררר בעל ניסיון ומומחיות בתחום עיסוקה של החברה). כמו כן, רצוי שהסכם מייסדים יכלול בתוכו מגבלות על עבירות מניות, כך שמייסד לא יימצא עצמו לפתע בשותפות עם צד שהוא אינו מעוניין בו ויאופשר לו לרכוש את חלקו של בעל המניות המבקש לממש את מניותיו בחברה (במקרים רבים באמצעות מנגנון של זכות סירוב ראשון).

עריכת הסכם מייסדים רחב וטוב משמעותו יכולת עשייה טובה יותר כמו גם שקט תעשייתי הנובע מהעובדה כי דרכי ההתמודדות עם נקודות התורפה כבר מוסדרות ולכן המייסדים יכולים להיות עסוקים אך ורק בתפקידם כיזמים.

לסיכום, ניתן לראות כי הסכם המייסדים הינו אבן דרך משמעותית ביותר בצאתו של מיזם לדרכו החדשה, גם במובן השימושי שלו במקרה הצורך (בתקווה שלא יהיה בו כלל צורך), אך גם במובן "יישור הקו" בין השותפים למיזם. הסכם זה עתיד להיות שקוף בפני משקיעים עתידיים, ישמש כבסיס להדברות עתידית עם גופים מסחריים שישקיעו בחברה וישקף את כוונת השותפים ואת האופן בו תנוהל החברה כולה.

לא ניתן להדגיש מספיק את חשיבות קבלת ייעוץ מקצועי בעריכת וניסוח הסכם מייסדים. סכסוכים רבים בין מייסדי חברות יכול ולא היו נוצרים מלכתחילה אם היו מבקשים אותם מייסדים מאדם מקצועי שינסח עבורם את הסדרת יחסיהם.

 

המידע המובא במאמר זה הינו לרקע כללי בלבד אשר והוא אינו מהווה משום יעוץ משפטי ואינו יכול להחליף את הצורך לבדוק את הוראות החוק הרלוונטיות (העשויות להשתנות מעת לעת) ולהיוועץ בעורך דין.

כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד גאון יהב ושות'. יש לקרוא את תנאי השימוש בעיון.

 

קיצור שבוע העבודה במשק: ההזדמנות שפוספסה
ניווט
Close

העגלה שלי

Close

רשימת משאלות

Recently Viewed

Close

Close

קטגוריות