התנאים לקבלת המענק בפעימה הראשונה

המאמר נכתב ע"י פירמת ייעוץ המס י. גינדי ושות'

 1. עוסק מורשה או עוסק פטור .
 2. גיל העוסק, מלאו לו 20 שנה בשנת 2019.
 3. החל פעילות לפני 01/09/2019 והיה פעיל ביום 29/02/2020.
 4. מעריך שבחודשים מרץ – אפריל 2020 תהיה לו ירידה במחזור ב-25% לפחות לעומת מרץ – אפריל 2019.
 5. הוגש דו"ח שנתי לרשות המיסים בגין שנת 2018 (ומי שעסקו נפתח בשנת 2019 עליו להגיש את דו"ח 2019 לפני 10/06/2020).
 6. עומד במבחן ההכנסה:
  • סך הכנסתו בשנת 2018, לפני קיזוז הפסדים לא עלתה על 240,000 ₪, מדובר בהכנסה חייבת והכנסה פטורה, כלומר כולל שכ"ד פטור וקצבאות פטורות. הכנסות משותפות לשני בני הזוג יחולקו בניהם באופן שווה.
  • סך הכנסות משק הבית (בעל ואישה) בשנת 2018, לא עלו על 340,000
  • הכנסתיו מעסק (בלבד!) בשנת 2018 היו לפחות 24,000 ₪.
  • ולגבי עסק שנפתח בין 01/01/2019 ל-01/09/2019 יחושב תנאי ההכנסה לפי נתוני 2019, ובתנאי שהוגש דו"ח שנתי ל-2019 לפני 10/06/2020.

סכום המענק בפעימה הראשונה:

 1. מי שהכנסתו עד 192,000 ₪ יקבל 6,000 ₪ או 65% מההכנסה – כנמוך מבניהם.
 2. מי שהכנסתו מ- 192,000 ₪ ועד 240,000 יקבל מענק מופחת בין 6,000 ₪ ל-3,000 ₪.
 3. המענק חייב בתשלום מס הכנסה אך אינו חייב בדמי ביטוח לאומי ומע"מ.
 4. בני זוג ששניהם עצמאים יהיו זכאים כל אחד למענק.

אופן מימוש ההטבה:

לשם השגת הבקשה יש להירשם ב"אזור האישי" באתר רשות המיסים ולמלא אחר ההוראות להגשת הבקשה, רצ"ב לינק:
https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/clientDashboard

 

התנאים לקבלת המענק לעצמאים בפעימה השנייה

 1. עוסק מורשה או עוסק פטור.
 2. גיל העוסק, מלאו לו 20 שנה בשנת 2019.
 3. העסק החל פעילותו לפני 01/10/2019 והיה פעיל ביום 31/03/2020.
 4. מעריך שבחודשים מרץ – יוני 2020 תהיה לו ירידה במחזור ב-25% לפחות לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מרץ – יוני 2019).
 5. העמידה בתנאים תחושב על פי נתוני 2018, בתנאי הוגש דו"ח שנתי לרשות המיסים בגין שנת 2018.
 6. מי שעסקו נפתח בשנת 2019 או שנפתח ב-2018 והיה לו הפסד, תיבחן זכאותו לפי 2019 ובתנאי שיגיש את דו"ח 2019 לפני 12/07/2020.
 7. עומד בתנאי מבחן ההכנסה:
  • סך הכנסת העצמאי מכל המקורות ב-2018 אינה עולה על מיליון ₪. מדובר בהכנסה חייבת והכנסה פטורה, כלומר כולל שכ"ד פטור וקצבאות. הכנסות משותפות לשני בני הזוג יחולקו בניהם באופן שווה.
  • הכנסתיו מעסק (בלבד!) בשנת 2018 הייתה לפחות 8,568 ₪.

סכום המענק בפעימה השנייה:

 1. מי שהכנסתו עד 480,000 ₪ יקבל 10,500 ₪ או 70% מההכנסה – כנמוך מבניהם.
 2. מי שהכנסתו מ- 480,000 ₪ ועד מיליון ₪ יקבל מענק מופחת בין 10,500 ₪ ל-3,000 ₪.
 3. המענק חייב בתשלום מס הכנסה אך אינו חייב בדמי ביטוח לאומי ומע"מ.
 4. בני זוג ששניהם עצמאים יהיו זכאים כל אחד למענק.

אופן מימוש ההטבה:

 1. לשם השגת הבקשה יש להירשם ב"אזור האישי" באתר רשות המיסים ולמלא אחר ההוראות להגשת הבקשה, רצ"ב לינק:
  https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/clientDashboard

 

התנאים לקבלת המענק לבעלי שליטה בפעימה השנייה

 1. מחזיק במניות בחברה שבשליטתם של עד 5 אנשים.
 2. מוגדר בעל שליטה בביטוח לאומי (עפ"י נתוני השכר).
 3. גיל בעל השליטה, מלאו לו 20 שנה בשנת 2019.
 4. החברה החלה פעילותה לפני 01/10/2019 והייתה פעילה ביום 31/03/2020.
 5. לבעל השליטה שכר בחברה בחודשים ספטמבר 2019 ועד פברואר 2020.
 6. מעריך שבחודשים מרץ – יוני 2020 תהיה לו ירידה במחזור ב-25% לפחות לעומת מרץ – יוני 2019.
 7. העמידה בתנאים תחושב על פי נתוני 2018, בתנאי הוגש דו"ח שנתי לרשות המיסים בגין שנת 2018.
 8. לגבי חברה שנפתחה בשנת 2019 או שנפתחה ב-2018 ובעל השליטה לא קיבל שכר תיבחן זכאותו לפי שנת 2019, בתנאי שיגיש את דו"ח 2019 לפני 12/07/2020.
 9. עומד בתנאי מבחן ההכנסה:
  • סך הכנסת בעל השליטה מכל המקורות ב-2018 כולל חלקו היחסי ברווח החברה אינה עולה על מיליון ₪. מדובר בהכנסה חייבת והכנסה פטורה, כלומר כולל שכ"ד פטור וקצבאות פטורות ולמעט שבח מקרקעין. הכנסות משותפות לשני בני הזוג יחולקו בניהם באופן שווה.
  • הכנסתו ממשכורת (בלבד!) בשנת 2018 הייתה לפחות 8,568 ₪.

סכום המענק בפעימה השנייה:

 1. מי שהכנסתו עד 480,000 ₪ יקבל 10,500 ₪ או 70% מההכנסה – כנמוך מבניהם.
 2. מי שהכנסתו מ- 480,000 ₪ ועד מיליון ₪ יקבל מענק מופחת בין 3,000 ₪ ל-10,500 ₪ .
 3. המענק חייב בתשלום מס הכנסה אך אינו חייב בדמי ביטוח לאומי ומע"מ.
 4. בני זוג ששניהם עצמאים יהיו זכאים כל אחד למענק.

אופן מימוש ההטבה:

 1. לשם השגת הבקשה יש להירשם ב"אזור האישי" באתר רשות המיסים ולמלא אחר ההוראות להגשת הבקשה, רצ"ב לינק:
  https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/clientDashboard
איך מערכת לניהול לקוחות תשפר את מערך השיווק שלכם?
ניווט
Close

העגלה שלי

Close

רשימת משאלות

Recently Viewed

Close

Close

קטגוריות