כללי הזהב לגיוס אשראי מהבנק

 

המציאות העסקית בישראל מחייבת כמעט כל עסק לצרוך אשראי. צרכי העסקים נבדלים בין אחד למשנהו. ישנם כאלו הנדרשים לאשראי זמן ארוך למימון השקעות ואחרים זקוקים לאשראי זמן קצר למימון ההון החוזר.
על אף השוני הקיים בין עסק לעסק, ישנם עקרונות ודגשים שכדאי להקפיד עליהם בעת בקשת אשראי מבנק:
 1. וודאו כי הנכם לווה ראוי בעיניו של גורם המימון אליו אתם פונים – הבנק מייחס חשיבות רבה לזהות הלווה. מעבר להיסטוריה הבנקאית הנקייה ולזהות הלווה כלווה ראוי, חשוב להקפיד גם על רושם חיובי בכל הקשור לבקיאות בנתוני העסק.
 2. גבשו בצורה ברורה את הצרכים – יש לבוא עם צרכים מגובשים מנומקים:
  • הצורך באשראי – הון חוזר, מימון ציוד וכיו"ב.
  • היקף האשראי המבוקש.
  • מבנה האשראי – מסגרות, הלוואות (לרבות תקופת פירעון).
  • יכולת החזר.
  • בטחונות.
 3. בססו בקשתכם על תכנון פיננסי מקצועי – חשוב לגבש את צורכי האשראי המבוקשים על בסיס תכנון פיננסי מקיף של צורכי העסק תוך שימוש בתרחישים שמרניים במטרה למנוע בקשות חוזרות ותכופות לאשראי נוסף.
 4. הזמינו את הבנקאי לביקור בעסק – אין טוב ממראה עיניים. בדרך כלל פגישה בבית העסק משפרת את ההתרשמות של הבנקאי מהפעילות.
 5. שתפו בגילוי לב ובנו אמון – במהלך הפעילות עם הבנק חשוב לשתף בהצלחות ובקשיים של העסק ובכך לבנות יחסי אמון בין הבעלים והבנקאי אשר ישפרו את המלצת הבנקאי בעת גיוס אשראי.
 

לסיכום, מומלץ לפנות לבנק לגיוס אשראי עם בקשת אשראי מסודרת המלווה בניתוח עסקי ובסקירה מקצועית של העסק הכוללת בין השאר מידע על הענף בו הוא פועל, מתחרים, מידע על מבקש הבקשה וניסיונו, מידע על הפעילות העסקית הקונקרטית נשוא הבקשה, הסבר על הנתונים הפיננסיים המצורפים לבקשה לרבות הסברים על מגמות ושינויים הנגזרים מתוך הדו"חות, ניתוח צורכי אשראי והבהרות באשר למצבה המאזני של החברה בדגש על תרומתו של הבעלים למימון החברה. 

 

זכרו כי בנק או כל גורם מימון אחר מנהל את סיכון האשראי המבוקש. לכן, ככל שהפנייה לבנק תהיה רהוטה ומקצועית יותר, גדלים סיכויי ההצלחה לאשר את האשראי המתאים לעסק ובתנאים מיטביים.

 

בכל מקרה, אנו עומדים לרשותכם גם בגיוס אשראי מכל קרנות הסיוע ומקורות חוץ בנקאים אחרים.

 

נטוורקינג- התמהיל הנכון להצלחה
מה יש לחדש בנושא שיתופי פעולה?
ניווט
Close

העגלה שלי

Close

רשימת משאלות

Recently Viewed

Close
Close

Close

קטגוריות