אבטחת מידע ומדיניות פרטיות

 1. האתר משתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL או כל אמצעי הגנה אחר, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועד לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב החבר בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי המערכת. 
 2. לאחר ההצטרפות למועדון,  ייכללו פרטי החבר במאגר מידע רשום של לקוחות החברה שמספרו 700062329.
 3. בכפוף להוראות כל דין, החברה תעשה שימוש במאגר המידע כאמור לצרכים שיווקיים, כולל דיוור ישיר של מידע והצעות מיוחדות לחברי המועדון ככל שהדבר דרוש לשם הענקת שירותים ייחודיים והטבות לחברי המועדון וכן תבצע פעולות נוספות במסגרת פעילותה השוטפת. במקרה שהחבר איננו מעוניין להימנות ברשימת הדיוור (מכל סוג שהוא), עליו להודיע על כך לחברה, באמצעות כתובת הדוא”ל – info@allclub.co.il.
 4. בקבלת תקנון האתר, מאשרים חברי המועדון ומצהירים כי הם נותנים הסכמתם הבלתי מסויגת לכך שהחברה והמועדון ינהגו בפרטים האישיים ובמידע שמסרו חברי המועדון במסגרת השימוש באתר בהתאם ובכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מן האמור, מאשרים ומצהירים חברי המועדון כי מנהל האתר והמועדון יהיו רשאים להשתמש בפרטים האישיים ובמידע שמסרו החברים כאמור, וכן לאסוף מידע אודות דפוסי השימוש של החברים באתר על ידי רישום השימוש שיעשו באתר (לרבות באמצעות Cookies), בכפוף לכל דין, במקרים הבאים:
  1. לצורך העברתם לספקי התוכן על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצעו החברים באתר;
  2. לצורך שיפור המידע והתכנים שיוצעו במסגרת האתר לחברים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן החברים באתר;
  3. על מנת לשלוח לחברים, מעת לעת, תכנים ו/או ליידע את החברים בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותם והנמכרים על ידי מנהל האתר ו/או על ידי ספקי התוכן, אם באמצעות דיוור ישיר ואם בדרך אחרת (לרבות באמצעות דואר רגיל לכתובת המגורים או לכתובת אחרת; דואר אלקטרוני; והודעה לצג הטלפון הסלולרי – SMS, MMS או דומיהם כפי שיהיה מקובל ואפשרי מעת לעת). ככל שאיזה מהחברים אינו מעוניין במשלוח דוא”ל כאמור, עליו להודיע על כך למנהל האתר באחת מן הדרכים הבאות: באמצעות דוא”ל לתמיכה הטכנית בכתובת info@allclub.co.il, או באמצעות מוקד השירות של האתר, בטלפון: 073-3906666;
  4. לצורך ניתוח מידע סטטיסטי על ידי המועדון ו/או מנהל האתר ו/או מסירתו לצדדים שלישיים לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את החברים אישית באופן שמי;
  5. לצורך יצירת קשר עם החברים במקרה הצורך;
  6. לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת.
 5. ידוע לחברי המועדון כי מנהל האתר מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות החברים, אולם הוא אינו יכול למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.
 6. אתר האינטרנט ו/או החברה ו/או המועדון לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, לאבדן הכנסות, להוצאות, לפגיעה בשם טוב, להסתמכות, להפרת חוזה שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.
 7. יובהר, כי אתר האינטרנט והחברה המפעילה אותו יענו לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

 

Close העגלה שלי
Close רשימת משאלות
Close

Close
ניווט
קטגוריות