עסק קטן עומד לפני אתגרים לא פשוטים וחשוף לסיכונים גדולים. במקרה בו אירעה תאונה או תקלה גדולה לעסק עליך, כבעל העסק, להבטיח את המשך פעילות העסק, לרבות עמידה בהתחייבויות כלפי לקוחות וחזרה מהירה לשגרה. בדיוק במקום הזה נכנס לתמונה ביטוח עסק, שיבטיח לך כיסוי הולם ופיצוי מהיר, כך שהעסק יוכל לחזור לעמוד על רגליו במהירות האפשרית. עסק קטן, בייחוד עסק קטן חדש, אינו יכול להרשות לעצמו לאבד לקוחות או לייצר מוניטין שלילי כעסק שאינו עומד בהתחייבויותיו.

פוליסת עסק, המותאמת לצורך מסחרי ומעניקה כיסוי מקיף ומותאם אישית מפני מבחר סיכונים לרכוש, למבנה ולתכולת העסק ומיועדת לבעלי עסקים מסחריים, כגון חנויות, מחסנים, בתי מלאכה ומשרדים, המעוניינים בכיסוי ביטוחי מקיף למבחר סיכונים לפי בחירתם.

פוליסת עסק היא כמו פאזל שכל מעסיק מרכיב על פי מאפייני ניהול הסיכונים של העסק. קיימים מגוון רב מאד של כיסויים וכל מעסיק בוחר אילו סיכונים רלוונטיים אליו ואילו לאו .

להלן רשימה של כיסויים אפשריים לבחירה: ביטוחי רכוש, אובדן רווחים, אחריות כלפי צד שלישי, חבויות מעבידים, חבות מוצר, שבר מכני, ציוד אלקטרוני, נושאי משרה, כספים בהעברה, עבודות קבלניות, נאמנות עובדים, אחריות מקצועית, כיסוי סייבר ועוד...

כל כיסוי מהרשימה ניתן להתאמה למאפיינים הייחודיים של העסק ולסכומי הביטוח הנדרשים.

הרבה פעמים לקוחות של העסק דורשים אישור לקיום ביטוח הרלוונטי להספקת השירות שהם ממקשים לקבל. דרישות אלה יכולות לשנות את סעיפי הכיסוי וסכומי הביטוח על פי הצורך. חשוב לדעת כי על כל דרישה כאמור ניתן לנהל משא ומתן ולא חייבים לקבלה כלשונה.

אוהד וייגמן, CMC, MBA

מנהל שותף קבוצת WE

    054-6723675