Project Description

אוהד רפאלי – All Star

[echo-content-down-arrow id=”temp-id” class=”temp-class” size=”80″ type=”epda-icon-arrow-circle” animation_type=”bounce-effect-1″ color=”00b2a9″ duration_time=”10000″ bouncing_speed=”2000″ move_to=”” scrolling=”false” disable_bouncing=”false” disable_duration=”false” ]

חבר כוכב במועדון העסקים ALLCLUB :
מוזיקאי ואיש עסקים. שילוב שיכול להתרחש רק בתוך קונסטלציה של הפרעת קשב חמורה. אותה הפרעת קשב שבזכותה למדתי לראות ולהרגיש מוזיקה. עבורי, להסביר מהו כוחה של מוזיקה בעסקים זו שליחות. אני יודע איך מוזיקה עיצבה את חיי, אני יודע איך מוזיקה מקפיצה אנשים בודדים וחברות, ברגע שמשתמשים בה בחוכמה. מה שאני נהנה לעשות מהרגע שאני קם בבוקר הוא למצוא פתרונות מוסיקאליים למי שמבקש, ולמי שעוד לא מבין שהוא צריך לבקש את זה. כמו שהחלילן מהמלין הצליח לנווט את כל ילדי העיר מחוץ לעיר… בזכות נגינתו. 
כך גם אנחנו –  בעלי עסקים, יכולים לנווט את הלקוחות שלנו בעזרת מוזיקה, למקומות הנכונים ביותר עבורם. כמו החלילן מהמלין, גם אנחנו, בעלי העסקים,  יכולים להשפיע על התודעה של הלקוחות שלנו באמצעות קסמי המוזיקה.

עצמאי אתה לא לבד – ביחד אנחנו כח!