11 results

 • מיין לפי
 • 30% בביטוח בריאות ל – 5 שנים

  רק לעמיתיי מועדון ALL CLUB  ביטוח בריאות בתנאים מעודפים!

  ביטוח בריאות פרטי מהווה פתרון לבעיות קבועות ומתמשכות של מערכת הבריאות הציבורית.

  ביטוח זה מאפשר לכם שליטה מלאה בתהליך הטיפול הרפואי ללא תלות והמתנה לאישורים של ועדות שונות במשרד הבריאות ו/או קופות החולים.

  ביטוחי הבריאות מהווים בעצם רפואה פרטית שאינה חלק ממערכת הבריאות הממשלתית. מיד כשעולה הצורך בניתוח, השתלה או טיפול מיוחד אחר – יש זכאות לקבלם.

  בביטוח בריאות ניתן לבחור את הרופא המטפל בארץ או בחו”ל על פי העדפה אישית. עלויות האשפוז, הטיפול וכל הצרכים הנלווים, ממומנות על חברת הביטוח.

  במקרים רבים מדובר בסכומים של עשרות ומאות אלפי דולרים.

  או חייגו>> 0772207000

 • אחריות מקצועית מאמני כושר

  השיגנו עבורך ביטוח אחריות מקצועית למאמני כושר בתנאים ומחירים שוברי שוק!
  ALL CLUB – על העסק שמחה להציג לחבריה ביטוח אחריות מקצועית קולקטיבי ייחודי.
  הקולקטיב מכיל הרחבות בשווי אלפי שקלים חינם!
  ווב פרייס בשיתוף גמא גולן, סוכנות גדולה ומשמעותית בענף הביטוח,מבטחת עשרות אלפי לקוחות ומספקת פתרונות יחודיים במגוון רחב של ביטוחים.
  מעבר למחירים ולתנאים המיוחדים, חשוב לעדכן שחברי מועדון ALL CLUB יקבלו שירות אישי בתביעה או בעת הצורך.

  הקולקטיב מתאים למאמני הכושר הבאים:
  מאמן כושר בחדר כושר, מאמן כושר אישי, מאמן כושר ותזונה, מאמן TRX ,מאמן פייברבוקס,
  מאמן קרוספיט, מאמן פילטיס )מזרונים ומכשירים(, מאמן זומבה, מאמן ארובי, מאמן אופניים )ספינינג(,
  מאמן שחייה, מאמני אומנויות לחימה, מדריכי מחול.

  הרחבות מיוחדות בשווי אלפי שקלים חינם לחברי המועדון:
  אי יושר עובדים, מרמה של עובדים
  היפר חובת סודיותכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.
  הוצאות דיבה, לשון הרע, השמצה ופגיעה בפרטיות
  תקופת גילוי – שנה ללא עלות
  אחריות שילוחית – לאנשים המעוסקים על ידי המבוטח במסגרת הגדרת העיסוק
  הוצאות שחזור מסמכים ומידע שניזוקו עקב סיכון מבוטח. מוגבל עד לסך של 150,000 ₪

  כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.

 • אחריות מקצועית מתווכי נדלן

  השגנו  עבורך ביטוח אחריות מקצועית למתווכי נדל“ן
  בתנאים ומחירים שוברי שוק!
  ווב פרייס בשיתוף גמא גולן, סוכנות גדולה ומשמעותית בענף הביטוח,
  מבטחת עשרות אלפי לקוחות ומספקת פתרונות ייחודיים במגוון רב של ביטוחים.
  מעבר למחירים ולתנאים המיוחדים, חשוב לעדכן שחברי מועדון ALLCLUB וחברי לשכה יקבלו שירות אישי בתביעה או בעת צורך.

  הרחבות מיוחדות בשווי אלפי שקלים חינם לחברי לשכת המתווכים:

  גבול אחריות נפרד ונוסף לליווי משפטי בגובה גבול האחריות שנרכש
  הגנה תינתן גם בהליכים פליליים עד סכום 200,000 ₪
  צד ג‘ כלול חינם – גבול אחריות 1,000,000 ₪
  השתתפות עצמית 3,450 ₪ בלבד – ייחודי ל-ALL CLUB
  ביטול השתתפות עצמית בעלות 600 ₪ לשנה / 50 ₪ לחודש – ייחודי ל- ALL CLUB
  אי יושר עובדים, מרמה של עובדים, היפר חובת סודיות
  הוצאות דיבה, לשון הרע, השמצה ופגיעה בפרטיות
  תקופת גילוי – שנה ללא עלות
  תאריך רטרואקטיבי – בהתאם לפוליסה קיימת עבור המבוטח או ממועד תחילת הביטוח
  אחריות שילוחית – לאנשים המעוסקים על ידי המבוטחת במסגרת הגדרת העיסוק
  כיסוי לפעילות בחו“ל עד גובה אחריות 100,000  ₪ ( ללא ארה“ב, בקנדה גבול אחריות של 50,000 ₪)
  הוצאות שחזור מסמכים ומידע שניזוקו עקב סיכון מבוטח, מוגבל עד לסך של 150,000 ₪

   

   

 • אחריות מקצועית מתקיני מזגנים

  השגנו עבורך ביטוח אחריות מקצועית למתקיני מזגנים בתנאים ומחירים שוברי שוק!
  ווב פרייס בשיתוף גמא גולן, סוכנות גדולה ומשמעותית בענף הביטוח, מבטחת עשרות אלפי לקוחות ומספקת פתרונות ייחודיים במגוון רב של ביטוחים.
  מעבר למחירים ולתנאים המיוחדים, חשוב לעדכן שחברי מועדון ALL CLUB יקבלו שירות אישי בתביעה או בעת צורך.

  השתתפויות עצמיות:
  אחריות כלפי צד שלישי : 10,000 ₪ לאירוע לרבות הוצאות
  אחריות מקצועית: 17,500 ₪ לאירוע לרבות הוצאות
  אחריות המוצר: 22,500 ₪ לאירוע לרבות הוצאות
  אחריות מעבידים: 12,000 ₪ לאירוע, לגבי מחלות מקצוע ועבודות בגובה: 20,000 ₪ לאירוע לרבות הוצאות
  תביעות שיבוב של המל”ל : 35,000 ₪ לארוע לרבות הוצאות
  כל הנ״ל לניסיון תביעות נקי לפחות 3 שנים שחלפו
  תעודות הסמכה ורישיונות לעבודות בגובה
  ביטול כיסוי חבות מוצר – 20% הנחה מהפרמיה הנקובה לעיל.
  ביטול כיסוי חבות מעבידים – 12% הנחה מהפרמיה הנקובה לעיל.

 • אחריות מקצועית קבלנים

  ביטוח קבלנים לחברי המועדון בתנאים ומחירים שוברי שוק!
  יזם, קבלן או בונה פרטי חשוף במהלך תקופת הבניה לסיכונים נלווים של נזק למבנה, ו/או לעובדים ו/או לצדדים שלישיים.
  לפיכך הוא זקוק לפוליסה ייעודית אשר תעניק מענה מקיף ונרחב לצרכיו ותספק כיסוי ביטוחי לפרויקט מתחילתו ועד וסופו.

  חברי ALL CLUB דאגנו למחירים מיוחדים והרחבות חינם בשווי אלפי שקלים
  ההטבות הכלולות בין היתר:
  נזק עקיף מתכנון לקוי/עבודה לקויה/חומרים לקויים
  נזק ישיר מתכנון לקוי/עבודה לקויה/חומרים לקויים
  הוצאות לפינוי הריסות
  רכוש מחוץ לאתר / אובדן או נזק לרכוש המהווה חלק מהפרויקט
  הוצאות מיוחדות להחשת תיקון נזק/תיקונים זמניים שאושרו על ידי שמאי
  נזק לרכוש עליו מתבצעת העבודה ורכוש סמוך
  נזק עקיף וישיר מכבלים ומערכות תת קרקעיות
  חבות בגין נזקי גוף משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב
  ביטול חריג תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי
  שחזור מסמכים

  כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.

 • ביטוח אחריות מקצועית – יועצים עסקיים

  השיגנו עבורך ביטוח אחריות מקצועית ליועצים עסקיים בתנאים ומחירים שוברי שוק!
  ווב פרייס בשיתוף גמא גולן, סוכנות גדולה ומשמעותית בענף הביטוח, מבטחת עשרות אלפי לקוחות ומספקת פתרונות ייחודיים במגוון רב של ביטוחים.
  מעבר למחירים ולתנאים המיוחדים, חשוב לעדכן שחברי מועדון ALLCLUB יקבלו שירות אישי בתביעה או בעת צורך.
  ALL CLUB – שמחה להציג לחבריה ביטוח אחריות מקצועית קולקטיבי ייחודי המאפשר הנחה של עשרות אחוזים בכיסוי!

  א. הכיסויים המוצעים:
  – ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות כלפי צד שלישי ליועץ עסקי
  – גבול האחריות משותף לשני הכיסויים, כולל ליווי משפטי בעת תביעה
  – הפוליסה כפופה לתנאי פוליסת אחריות מקצועית ופוליסת אחריות כלפי צד שלישי
  ב. הרחבות לכיסוי ללא תשלום נוסף
  (גבולות האחריות זהים לגבולות האחריות בטבלה לעיל)
  – אובדן מסמכים
  – אי יושר עובדים
  – הוצאת דיבה
  ג. תנאים נוספים:
  – פרמיה בגין כל שותף נוסף -% 50 מהפרמיה בטבלה לעיל. מקסימום שותפים בפוליסה אחת – 5 שותפים
  – פרמיה בגין כל עובד נוסף -% 15 מהפרמיה הבסיסית
  – בלעדי ללקוחות המועדון – החזר דמי השתתפות עצמית בעלות של 80 ₪לחודש בלבד!!!

 • ביטוח אחריות מקצועית – מאמנים אישיים

  השיגנו עבורך ביטוח אחריות מקצועית למאמנים אישיים בתנאים ומחירים שוברי שוק!
  ALL CLUB שמחה להציג לחבריה ביטוח אחריות מקצועית קולקטיבי ייחודי.
  הקולקטיב מכיל הרחבות בשווי אלפי שקלים חינם!
  ווב פרייס בשיתוף גמא גולן, סוכנות גדולה ומשמעותית בענף הביטוח, מבטחת עשרות אלפי לקוחות ומספקת פתרונות יחודיים במגוון רחב של ביטוחים.
  מעבר למחירים ולתנאים המיוחדים, חשוב לעדכן שחברי מועדון ALL CLUB יקבלו שירות אישי בתביעה או בעת הצורך.

  הקולקטיב מתאים למאמנים הבאים:
  מאמן אישי – קואצינג, מאמן זוגיות, מאמן משפחתי, אימון להדרכת הורים, אימון באמצעות דמיון מודרך,
  הנחיית קבוצות, מאמן לכלכלת המשפחה, מגשר.

  הרחבות מיוחדות בשווי אלפי שקלים חינם לחברי המועדון:
  אי יושר עובדים, מרמה של עובדים
  היפר חובת סודיות
  הוצאות דיבה, לשון הרע, השמצה ופגיעה בפרטיות
  תקופת גילוי – שנה ללא עלות
  אחריות שילוחית – לאנשים המעוסקים על ידי המבוטח במסגרת הגדרת העיסוק
  הוצאות שחזור מסמכים ומידע שניזוקו עקב סיכון מבוטח. מוגבל עד לסך של 150,000 ₪

  כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.

 • ביטוח בתנאים מועדפים לעמיתי המועדון ומשפחותיהם

  מבצע לחודש נובמבר >>

   

  רוצה לחסוך כסף בביטוח הרכב, הדירה, אחריות מקצועית או הבריאות?

   

  השוו עכשיו את מחירי הביטוח

   

  ואולי תזכו במארז סופגניות מפנק מתנה!

  קליק בלינק>> https://allclub.oren-ins.co.il/

  ניתן גם בטלפון>> 0772207000

 • ביטוח סייבר

  ביטוח סייבר לחברי ALL CLUB בתנאים ומחירים שוברי שוק!
  עולם הסיכונים המודרני מורכב יותר ובעוד שבעבר מרבית הסיכונים אליהם היה חשוף העסק היו מוחשיים, כיום,
  ככל שפעילות העסקים יותר תלויית טכנולוגיה, חלק גדול מהסיכון נמצא במרחב הסייבר. הזדמנות להביא לידי ביטוי
  מקצועיות ומקצוענות ולספק מיותר ויותר עסקים קטנים ובינוניים מכירים במתקפת סייבר כסיכון ממשי והצורך לקבל
  מענה ביטוחי לסיכון זה כבר אינו נחלת עסקים גדולים בלבד.
  הייחודיות בביטוח סייבר היא שהוא נותן כיסוי הן לנזק לעסק עצמו והן לנזק הנגרם לצד ג’
  ובנוסף מספק לארגון שירותי ניהול אירוע, כל זאת ללא מגבלה גיאוגרפית.

  ביטוח הסייבר נחלק לשלושה חלקים:
  1 .כיסוי נזקי העסק עצמו – אובדן הכנסות כתוצאה ממניעת גישה למערכות המחשב ומניעת שירות, פגיעה במוניטין,
  נזק למערכות המחשב עצמן ותשלום כופר במקרי סחיטה.
  2 .כיסוי נזקי צד ג’ – נזק פיננסי טהור כתוצאה מאירועי סייבר שגרם לדליפת מידע של צדדים שלישיים, פגיעות אישיות בצדדים
  שלישיים (השמצה, הוצאת דיבה, פגיעה במוניטין, הפרת זכויות יוצרים) והחדרת וירוסים למחשבי צד ג’.
  3 .שירותי ניהול אירוע – באירועי סייבר נדרשת תגובה מהירה של אנשי מקצוע על מנת לבצע שמאות טכנולוגית (Forensics ,)
  לאתר את החדירה ולתקן אותה.

  חברי ALL CLUB דאגנו לכם למחירים מיוחדים והרחבות מיוחדות לצורך ביטוח חשוב זה
  כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.

 • הזדמנות אחרונה להפקדה
  מועדון All-Club בשיתוף רימונים מעניק לכם בעלי העסקים,
  תנאי ייחודיים בכל הקשור להפקדות סוף שנה לקרנות הפנסיה,
  קופות הגמל והשתלמות עם הטבות מס מיוחדות ודמי ניהול אטרקטיביים.
  השירות יינתן לכם בעזרת רימונים, שהינה סוכנות בלתי תלויה עם ותק של מעל 20 שנה ומתמחה בתחום הביטוח והפיננסים.
 • קורס חיסכון במס והשקעות לבעלי עסקים

  25% הנחה על הקורס

  הקורס הינו קורס דיגיטלי לעצמאים ובעלי שליטה בחברות באורך של שלוש וחצי שעות. ניתן, אך לא נדרש לשלב את הקורס עם פגישת תכנון פיננסי לעסק ולבעל העסק.

  הקורס מלמד כיצד לחסוך עשרות אלפי שקלים במס מדי שנה, באמצעות חשיבה מחוץ לקופסא וניצול אופטימיזציות מס שהן מחוץ לרדאר של מרבית רואי החשבון, כיצד להשקיע במסגרת העסק, וכיצד לנצל את העסק כתשתית לעצמאות כלכלית ואף לפרישה מוקדמת. תכני הקורס נבנו תוך התייעצות עם רו”ח ליאור אריאלי.

  מטרת הקורס היא לא ללמד אתכם איך להרוויח יותר במסגרת העסק ולא ללמד אתכם איך לשווק ולמכור את השירותים והמוצרים שלכם טוב יותר. אתם מכירים את העסק שלכם הכי טוב וקיימים יועצים עסקיים רבים בנושאי שיווק ומכירות. הקורס מתאים לבעלי עסקים שכבר מרוויחים וצוברים חסכונות, הוא מתווה תכנית פעולה לחיסכון משמעותי במס והשקעה יעילה ורווחית של כל החסכנות המצטברים (חסכונות פרטיים, חסכונות פנסיוניים, קרנות השתלמות וחסכונות של העסק), ולבניית תשתית להגעה לעצמאות פיננסית ואף לפרישה מוקדמת.

  בקורס נלמד את הנושאים הבאים:

  • מתי באמת כדאי לפתוח חברה בע”מ
  • כמה כסף כדאי למשוך במשכורת וכמה להשאיר בעסק לצורך השקעה וחיסכון אדיר במיסים (בתרחישים שונים)
  • מה ההפרשה האופטימלית לפנסיה והשתלמות
  • כיצד לחסוך עוד במס ע”י שילוב חברה בע”מ יחד עם עוסק מורשה/פטור
  • סימולציה לצבירת חסכונות והגעה לעצמאות פיננסית
  • סיכום וצ’ק ליסט לביצוע

  עלות הקורס המלאה היא 2,490 ש”ח ועמיתי AllClub נהנים מ-25% הנחה (1,867 ₪ בלבד עד 10 תשלומים). המחיר כולל מע”מ ומהווה הוצאה מוכרת.

  אנו מציעים מדיניות ייחודית של החזר כספי מלא אם את/ה סבור/ה כי התכנים שנלמדו לא סייעו לך, ככה שבעצם אין לך מה להפסיד! מיותר לציין שמעולם לא קיבלנו פנייה שכזו.

   


  קוד הקופון מוצג לחברי מועדון בלבד. גם אתם יכולים ליהנות מכל ההטבות! להצטרפות לחץ כאן

   

Close העגלה שלי
Close רשימת משאלות
Close

Close
ניווט
קטגוריות