• מסננים
 • מיין לפי:
 • אחריות מקצועית מאמני כושר

  השיגנו עבורך ביטוח אחריות מקצועית למאמני כושר בתנאים ומחירים שוברי שוק!
  ALL CLUB – על העסק שמחה להציג לחבריה ביטוח אחריות מקצועית קולקטיבי ייחודי.
  הקולקטיב מכיל הרחבות בשווי אלפי שקלים חינם!
  ווב פרייס בשיתוף גמא גולן, סוכנות גדולה ומשמעותית בענף הביטוח,מבטחת עשרות אלפי לקוחות ומספקת פתרונות יחודיים במגוון רחב של ביטוחים.
  מעבר למחירים ולתנאים המיוחדים, חשוב לעדכן שחברי מועדון ALL CLUB יקבלו שירות אישי בתביעה או בעת הצורך.

  הקולקטיב מתאים למאמני הכושר הבאים:
  מאמן כושר בחדר כושר, מאמן כושר אישי, מאמן כושר ותזונה, מאמן TRX ,מאמן פייברבוקס,
  מאמן קרוספיט, מאמן פילטיס )מזרונים ומכשירים(, מאמן זומבה, מאמן ארובי, מאמן אופניים )ספינינג(,
  מאמן שחייה, מאמני אומנויות לחימה, מדריכי מחול.

  הרחבות מיוחדות בשווי אלפי שקלים חינם לחברי המועדון:
  אי יושר עובדים, מרמה של עובדים
  היפר חובת סודיותכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.
  הוצאות דיבה, לשון הרע, השמצה ופגיעה בפרטיות
  תקופת גילוי – שנה ללא עלות
  אחריות שילוחית – לאנשים המעוסקים על ידי המבוטח במסגרת הגדרת העיסוק
  הוצאות שחזור מסמכים ומידע שניזוקו עקב סיכון מבוטח. מוגבל עד לסך של 150,000 ₪

  כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.

 • אחריות מקצועית מתווכי נדלן

  השגנו  עבורך ביטוח אחריות מקצועית למתווכי נדל“ן
  בתנאים ומחירים שוברי שוק!
  ווב פרייס בשיתוף גמא גולן, סוכנות גדולה ומשמעותית בענף הביטוח,
  מבטחת עשרות אלפי לקוחות ומספקת פתרונות ייחודיים במגוון רב של ביטוחים.
  מעבר למחירים ולתנאים המיוחדים, חשוב לעדכן שחברי מועדון ALLCLUB וחברי לשכה יקבלו שירות אישי בתביעה או בעת צורך.

  הרחבות מיוחדות בשווי אלפי שקלים חינם לחברי לשכת המתווכים:

  גבול אחריות נפרד ונוסף לליווי משפטי בגובה גבול האחריות שנרכש
  הגנה תינתן גם בהליכים פליליים עד סכום 200,000 ₪
  צד ג‘ כלול חינם – גבול אחריות 1,000,000 ₪
  השתתפות עצמית 3,450 ₪ בלבד – ייחודי ל-ALL CLUB
  ביטול השתתפות עצמית בעלות 600 ₪ לשנה / 50 ₪ לחודש – ייחודי ל- ALL CLUB
  אי יושר עובדים, מרמה של עובדים, היפר חובת סודיות
  הוצאות דיבה, לשון הרע, השמצה ופגיעה בפרטיות
  תקופת גילוי – שנה ללא עלות
  תאריך רטרואקטיבי – בהתאם לפוליסה קיימת עבור המבוטח או ממועד תחילת הביטוח
  אחריות שילוחית – לאנשים המעוסקים על ידי המבוטחת במסגרת הגדרת העיסוק
  כיסוי לפעילות בחו“ל עד גובה אחריות 100,000  ₪ ( ללא ארה“ב, בקנדה גבול אחריות של 50,000 ₪)
  הוצאות שחזור מסמכים ומידע שניזוקו עקב סיכון מבוטח, מוגבל עד לסך של 150,000 ₪

   

   

 • אחריות מקצועית מתקיני מזגנים

  השגנו עבורך ביטוח אחריות מקצועית למתקיני מזגנים בתנאים ומחירים שוברי שוק!
  ווב פרייס בשיתוף גמא גולן, סוכנות גדולה ומשמעותית בענף הביטוח, מבטחת עשרות אלפי לקוחות ומספקת פתרונות ייחודיים במגוון רב של ביטוחים.
  מעבר למחירים ולתנאים המיוחדים, חשוב לעדכן שחברי מועדון ALL CLUB יקבלו שירות אישי בתביעה או בעת צורך.

  השתתפויות עצמיות:
  אחריות כלפי צד שלישי : 10,000 ₪ לאירוע לרבות הוצאות
  אחריות מקצועית: 17,500 ₪ לאירוע לרבות הוצאות
  אחריות המוצר: 22,500 ₪ לאירוע לרבות הוצאות
  אחריות מעבידים: 12,000 ₪ לאירוע, לגבי מחלות מקצוע ועבודות בגובה: 20,000 ₪ לאירוע לרבות הוצאות
  תביעות שיבוב של המל"ל : 35,000 ₪ לארוע לרבות הוצאות
  כל הנ״ל לניסיון תביעות נקי לפחות 3 שנים שחלפו
  תעודות הסמכה ורישיונות לעבודות בגובה
  ביטול כיסוי חבות מוצר – 20% הנחה מהפרמיה הנקובה לעיל.
  ביטול כיסוי חבות מעבידים – 12% הנחה מהפרמיה הנקובה לעיל.

 • אחריות מקצועית קבלנים

  ביטוח קבלנים לחברי המועדון בתנאים ומחירים שוברי שוק!
  יזם, קבלן או בונה פרטי חשוף במהלך תקופת הבניה לסיכונים נלווים של נזק למבנה, ו/או לעובדים ו/או לצדדים שלישיים.
  לפיכך הוא זקוק לפוליסה ייעודית אשר תעניק מענה מקיף ונרחב לצרכיו ותספק כיסוי ביטוחי לפרויקט מתחילתו ועד וסופו.

  חברי ALL CLUB דאגנו למחירים מיוחדים והרחבות חינם בשווי אלפי שקלים
  ההטבות הכלולות בין היתר:
  נזק עקיף מתכנון לקוי/עבודה לקויה/חומרים לקויים
  נזק ישיר מתכנון לקוי/עבודה לקויה/חומרים לקויים
  הוצאות לפינוי הריסות
  רכוש מחוץ לאתר / אובדן או נזק לרכוש המהווה חלק מהפרויקט
  הוצאות מיוחדות להחשת תיקון נזק/תיקונים זמניים שאושרו על ידי שמאי
  נזק לרכוש עליו מתבצעת העבודה ורכוש סמוך
  נזק עקיף וישיר מכבלים ומערכות תת קרקעיות
  חבות בגין נזקי גוף משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב
  ביטול חריג תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי
  שחזור מסמכים

  כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.

 • ביטוח אחריות מקצועית - יועצים עסקיים

  השיגנו עבורך ביטוח אחריות מקצועית ליועצים עסקיים בתנאים ומחירים שוברי שוק!
  ALL CLUB  – על העסק שמחה להציג לחבריה ביטוח אחריות מקצועית קולקטיבי ייחודי המאפשר הנחה של עשרות אחוזים בכיסוי!

  הפוליסה מכסה את תחומי העיסוקים הבאים:
  יועצים עסקיים כללים, יועצי שיווק כולל מיתוג וכתיבת תוכן, יועצי מכירות כולל הכשרת עובדים, ייעוץ לרישוי
  עסקים, ייעוץ לקבלת מענקי מו“פ, יעוץ למרכז ההשקעות, יעוץ לקרנות הון סיכון, יעוץ לאשראי ומימון, יועצי
  תפעול ותהליכים, יועצי מערכות מידע, יועצי ניהול סיכונים, יועצי אינטרנט ותקשורת עסקית, יועצי תקשורת,
  יועצי ארגון ושיטות, יעוץ ארגוני, יועצי סחר בינ“ל, יועצי פיתוח עסקי, יועצים לרשויות ומשרדי ממשלה, תכנון
  ויעוץ כלכלי כולל הערכות שווי, יועצים פיננסים כולל ניהול תזרים ובניית תכניות עבודה.

 • ביטוח אחריות מקצועית - מאמנים אישיים

  השיגנו עבורך ביטוח אחריות מקצועית למאמנים אישיים בתנאים ומחירים שוברי שוק!
  ALL CLUB שמחה להציג לחבריה ביטוח אחריות מקצועית קולקטיבי ייחודי.
  הקולקטיב מכיל הרחבות בשווי אלפי שקלים חינם!
  ווב פרייס בשיתוף גמא גולן, סוכנות גדולה ומשמעותית בענף הביטוח, מבטחת עשרות אלפי לקוחות ומספקת פתרונות יחודיים במגוון רחב של ביטוחים.
  מעבר למחירים ולתנאים המיוחדים, חשוב לעדכן שחברי מועדון ALL CLUB יקבלו שירות אישי בתביעה או בעת הצורך.

  הקולקטיב מתאים למאמנים הבאים:
  מאמן אישי – קואצינג, מאמן זוגיות, מאמן משפחתי, אימון להדרכת הורים, אימון באמצעות דמיון מודרך,
  הנחיית קבוצות, מאמן לכלכלת המשפחה, מגשר.

  הרחבות מיוחדות בשווי אלפי שקלים חינם לחברי המועדון:
  אי יושר עובדים, מרמה של עובדים
  היפר חובת סודיות
  הוצאות דיבה, לשון הרע, השמצה ופגיעה בפרטיות
  תקופת גילוי – שנה ללא עלות
  אחריות שילוחית – לאנשים המעוסקים על ידי המבוטח במסגרת הגדרת העיסוק
  הוצאות שחזור מסמכים ומידע שניזוקו עקב סיכון מבוטח. מוגבל עד לסך של 150,000 ₪

  כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.

No products were found matching your selection.

ניווט
Close

העגלה שלי

Close

רשימת משאלות

Recently Viewed

Close

Close

קטגוריות