• אחריות מקצועית בתי מלאכה

  השיגנו עבורך ביטוח אחריות מקצועית לבתי מלאכה בתנאים ומחירים שוברי שוק!
  ALL CLUB – שמחה להציג לחבריה ביטוח אחריות מקצועית קולקטיבי ייחודי.
  הקולקטיב מכיל הרחבות בשווי אלפי שקלים חינם!
  ווב פרייס בשיתוף גמא גולן, סוכנות גדולה ומשמעותית בענף הביטוח,מבטחת עשרות אלפי לקוחות ומספקת פתרונות יחודיים במגוון רחב של ביטוחים.
  מעבר למחירים ולתנאים המיוחדים, חשוב לעדכן שחברי מועדון ALL CLUB יקבלו שירות אישי בתביעה או בעת הצורך.

   

  הרחבות מיוחדות בשווי אלפי שקלים חינם לחברי המועדון:
  אי יושר עובדים, מרמה של עובדים
  היפר חובת סודיותכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.
  הוצאות דיבה, לשון הרע, השמצה ופגיעה בפרטיות
  תקופת גילוי – שנה ללא עלות
  אחריות שילוחית – לאנשים המעוסקים על ידי המבוטח במסגרת הגדרת העיסוק
  הוצאות שחזור מסמכים ומידע שניזוקו עקב סיכון מבוטח. מוגבל עד לסך של 150,000 ₪

  כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.

 • אחריות מקצועית מאמני כושר

  השיגנו עבורך ביטוח אחריות מקצועית למאמני כושר בתנאים ומחירים שוברי שוק!
  ALL CLUB – על העסק שמחה להציג לחבריה ביטוח אחריות מקצועית קולקטיבי ייחודי.
  הקולקטיב מכיל הרחבות בשווי אלפי שקלים חינם!
  ווב פרייס בשיתוף גמא גולן, סוכנות גדולה ומשמעותית בענף הביטוח,מבטחת עשרות אלפי לקוחות ומספקת פתרונות יחודיים במגוון רחב של ביטוחים.
  מעבר למחירים ולתנאים המיוחדים, חשוב לעדכן שחברי מועדון ALL CLUB יקבלו שירות אישי בתביעה או בעת הצורך.

  הקולקטיב מתאים למאמני הכושר הבאים:
  מאמן כושר בחדר כושר, מאמן כושר אישי, מאמן כושר ותזונה, מאמן TRX ,מאמן פייברבוקס,
  מאמן קרוספיט, מאמן פילטיס )מזרונים ומכשירים(, מאמן זומבה, מאמן ארובי, מאמן אופניים )ספינינג(,
  מאמן שחייה, מאמני אומנויות לחימה, מדריכי מחול.

  הרחבות מיוחדות בשווי אלפי שקלים חינם לחברי המועדון:
  אי יושר עובדים, מרמה של עובדים
  היפר חובת סודיותכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.
  הוצאות דיבה, לשון הרע, השמצה ופגיעה בפרטיות
  תקופת גילוי – שנה ללא עלות
  אחריות שילוחית – לאנשים המעוסקים על ידי המבוטח במסגרת הגדרת העיסוק
  הוצאות שחזור מסמכים ומידע שניזוקו עקב סיכון מבוטח. מוגבל עד לסך של 150,000 ₪

  כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.

 • אחריות מקצועית מתווכי נדלן

  השגנו  עבורך ביטוח אחריות מקצועית למתווכי נדל“ן

  בתנאים ומחירים שוברי שוק!

  ווב פרייס בשיתוף גמא גולן, סוכנות גדולה ומשמעותית בענף הביטוח,

  מבטחת עשרות אלפי לקוחות ומספקת פתרונות ייחודיים במגוון רב של ביטוחים.

  מעבר למחירים ולתנאים המיוחדים, חשוב לעדכן שחברי מועדון ALLCLUB וחברי לשכה יקבלו שירות אישי בתביעה או בעת צורך.

   

   

 • אחריות מקצועית מתקיני מזגנים

  השגנו עבורך ביטוח אחריות מקצועית למתקיני מזגנים בתנאים ומחירים שוברי שוק!
  ווב פרייס בשיתוף גמא גולן, סוכנות גדולה ומשמעותית בענף הביטוח, מבטחת עשרות אלפי לקוחות ומספקת פתרונות ייחודיים במגוון רב של ביטוחים.
  מעבר למחירים ולתנאים המיוחדים, חשוב לעדכן שחברי מועדון ALL CLUB יקבלו שירות אישי בתביעה או בעת צורך.

  השתתפויות עצמיות:
  אחריות כלפי צד שלישי : 10,000 ₪ לאירוע לרבות הוצאות
  אחריות מקצועית: 17,500 ₪ לאירוע לרבות הוצאות
  אחריות המוצר: 22,500 ₪ לאירוע לרבות הוצאות
  אחריות מעבידים: 12,000 ₪ לאירוע, לגבי מחלות מקצוע ועבודות בגובה: 20,000 ₪ לאירוע לרבות הוצאות
  תביעות שיבוב של המל”ל : 35,000 ₪ לארוע לרבות הוצאות
  כל הנ״ל לניסיון תביעות נקי לפחות 3 שנים שחלפו
  תעודות הסמכה ורישיונות לעבודות בגובה
  ביטול כיסוי חבות מוצר – 20% הנחה מהפרמיה הנקובה לעיל.
  ביטול כיסוי חבות מעבידים – 12% הנחה מהפרמיה הנקובה לעיל.

 • אחריות מקצועית קבלנים

  ביטוח קבלנים לחברי המועדון בתנאים ומחירים שוברי שוק!
  יזם, קבלן או בונה פרטי חשוף במהלך תקופת הבניה לסיכונים נלווים של נזק למבנה, ו/או לעובדים ו/או לצדדים שלישיים.
  לפיכך הוא זקוק לפוליסה ייעודית אשר תעניק מענה מקיף ונרחב לצרכיו ותספק כיסוי ביטוחי לפרויקט מתחילתו ועד וסופו.

  חברי ALL CLUB דאגנו למחירים מיוחדים והרחבות חינם בשווי אלפי שקלים
  ההטבות הכלולות בין היתר:
  נזק עקיף מתכנון לקוי/עבודה לקויה/חומרים לקויים
  נזק ישיר מתכנון לקוי/עבודה לקויה/חומרים לקויים
  הוצאות לפינוי הריסות
  רכוש מחוץ לאתר / אובדן או נזק לרכוש המהווה חלק מהפרויקט
  הוצאות מיוחדות להחשת תיקון נזק/תיקונים זמניים שאושרו על ידי שמאי
  נזק לרכוש עליו מתבצעת העבודה ורכוש סמוך
  נזק עקיף וישיר מכבלים ומערכות תת קרקעיות
  חבות בגין נזקי גוף משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב
  ביטול חריג תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי
  שחזור מסמכים

  כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.

Close העגלה שלי
Close רשימת משאלות
נצפו לאחרונה Close
Close

Close
ניווט
קטגוריות