אחריות מקצועית מתקיני מזגנים

השגנו עבורך ביטוח אחריות מקצועית למתקיני מזגנים בתנאים ומחירים שוברי שוק!
ווב פרייס בשיתוף גמא גולן, סוכנות גדולה ומשמעותית בענף הביטוח, מבטחת עשרות אלפי לקוחות ומספקת פתרונות ייחודיים במגוון רב של ביטוחים.
מעבר למחירים ולתנאים המיוחדים, חשוב לעדכן שחברי מועדון ALL CLUB יקבלו שירות אישי בתביעה או בעת צורך.

השתתפויות עצמיות:
אחריות כלפי צד שלישי : 10,000 ₪ לאירוע לרבות הוצאות
אחריות מקצועית: 17,500 ₪ לאירוע לרבות הוצאות
אחריות המוצר: 22,500 ₪ לאירוע לרבות הוצאות
אחריות מעבידים: 12,000 ₪ לאירוע, לגבי מחלות מקצוע ועבודות בגובה: 20,000 ₪ לאירוע לרבות הוצאות
תביעות שיבוב של המל”ל : 35,000 ₪ לארוע לרבות הוצאות
כל הנ״ל לניסיון תביעות נקי לפחות 3 שנים שחלפו
תעודות הסמכה ורישיונות לעבודות בגובה
ביטול כיסוי חבות מוצר – 20% הנחה מהפרמיה הנקובה לעיל.
ביטול כיסוי חבות מעבידים – 12% הנחה מהפרמיה הנקובה לעיל.

  ... אנשים צופים בזה כרגע

כל הנ״ל לניסיון תביעות נקי לפחות 3 שנים שחלפו
תעודות הסמכה ורישיונות לעבודות בגובה שכר עבודה שנתי:

 

Close העגלה שלי
Close רשימת משאלות
נצפו לאחרונה Close
Close

Close
ניווט
קטגוריות