אחריות מקצועית קבלנים

ביטוח קבלנים לחברי המועדון בתנאים ומחירים שוברי שוק!
יזם, קבלן או בונה פרטי חשוף במהלך תקופת הבניה לסיכונים נלווים של נזק למבנה, ו/או לעובדים ו/או לצדדים שלישיים.
לפיכך הוא זקוק לפוליסה ייעודית אשר תעניק מענה מקיף ונרחב לצרכיו ותספק כיסוי ביטוחי לפרויקט מתחילתו ועד וסופו.

חברי ALL CLUB דאגנו למחירים מיוחדים והרחבות חינם בשווי אלפי שקלים
ההטבות הכלולות בין היתר:
נזק עקיף מתכנון לקוי/עבודה לקויה/חומרים לקויים
נזק ישיר מתכנון לקוי/עבודה לקויה/חומרים לקויים
הוצאות לפינוי הריסות
רכוש מחוץ לאתר / אובדן או נזק לרכוש המהווה חלק מהפרויקט
הוצאות מיוחדות להחשת תיקון נזק/תיקונים זמניים שאושרו על ידי שמאי
נזק לרכוש עליו מתבצעת העבודה ורכוש סמוך
נזק עקיף וישיר מכבלים ומערכות תת קרקעיות
חבות בגין נזקי גוף משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב
ביטול חריג תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי
שחזור מסמכים

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.

  ... אנשים צופים בזה כרגע

Close העגלה שלי
Close רשימת משאלות
נצפו לאחרונה Close
Close

Close
ניווט
קטגוריות