ביטוח עסק

מעולם לא ניתנה כזו הטבה!!
בלעדי לחברי מועדון  – נספח הרחבות המרחיב בחינם את הכיסוי הביטוחי לעסק שלך.
מדובר בהטבה בשווי אלפי שקלים!!

כיסוי ביטוחי

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

מוצר זה ניתן לרכישה בהנחה רק על ידי חברי המועדון. כדי לרכוש מוצר זה בהנחה, הירשם על ידי רכישת: חברות במועדון , או התחבר אם אתה חבר.

קטגוריה: תגית:

תיאור

ביטוח עסק לחברי ALL CLUB
שריפה, גניבה, בעיות בצנרת, רעידות אדמה – שום דבר לא מכין אותנו למקרים שעלולים לפגוע בבית העסק, לגרום לנזקים משמעותיים ולהרוס את המבנה. פגיעה פיזית בבית העסק משפיעה על התנהלותו, מערך הלקוחות והכנסותיו..
אנו בווי סוכנות לביטוח דאגנו לכם למחירים מיוחדים ו הרחבות אשר ניתנות חינם ויחסכו לכם אלפי שקלים ההטבות הכלולות בין היתר:
• סכומי הביטוח המוגדרים כנזק ראשון, ואינם כפופים לתנאי ביטוח חסר.
• סעיף ביטוח חסר לא יחול בשיעור של עד 12%.
• הרכוש המבוטח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחים גם בעת הימצאו באורח זמני מחוץ לתחום הגבולות הטריטוריאליים.
• רכוש בהעברה- הרכוש המבוטח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחים גם בעת העברה ישירה
• תשלום עבור שכר דירה למבנה חלופי בעת קרות נזק
• שבר זכוכית עד 50,000 ₪ ללא עלות
• השלמת ״כל הסיכונים״ עד 150,000 ₪
• ביטוח כספי בית העסק
• צד ג’ מורחב לכלול עבודות אצל לקוחות וזאת ללא עלות נוספת
• צד ג’ מורחב לכלול מוצרים אשר סופקו, נוצרו או שווקו על ידי המבוטח, ללא עלות נוספת וזאת עד לסכום של 200,000 ₪.
• אחריות כלפי צד ג’ מורחבת לכלול אובדן תוצאתי
• עובדי המבוטח, משפחותיהם ומוזמנים אחרים ייחשבו כצד שלישי בעת השתתפותם באירועים חברתיים ו/או קהילתיים ו/או ספורטיביים המאורגנים על ידי המבוטח לרווחת עובדיו ו/או לרווחת הקהילה.
• הביטוח על פי הפוליסה מורחב לכסות את אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או ממחדליו של כל אדם או גוף הפועל מטעמו עבור העסק המבוטח
• הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי בעלי שליטה במבוטח, אשר עובדים כמנהלים שכירים, ובתנאי שהם מופיעים ברשימת מקבלי השכר של המבוטח ושמשולם בעבורם ביטוח לאומי