עצמאים?

הפקידו כספים לחיסכון פנסיוני ותוכלו להימנע מתשלום קנס
וליהנות מהטבות מס משתלמות שעשויות להגיע לכם מהמדינה

רוצים לדעת איזה סכום להפקיד כדי לקבל
את הטבות המס הגבוהות ביותר בשבילכם?

למה פסגות?

שאלות ותשובות

כן. בניגוד לשכירים, לעצמאים אין מעסיק שמפריש עבורם כספים ולכן הם צריכים לדאוג בעצמם לחסכונות הפנסיוניים. זה חשוב מאוד, אבל גם משתלם: אתם דואגים לעצמכם לפרנסה עתידית שתשמש אתכם לאחר הפרישה, וגם זוכים בהטבות מס על ההפקדות.משנת 2017, עצמאים נדרשים לפי החוקקיימת הערה לתוכן זה , הסבר מקיף על ההערות נמצא בסוף העמודהערה מספר :להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני כלשהו: קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. ההפקדה המינימלית הקבועה בחוק עומדת על 842 ₪ לחודש, שהם 10,104 ₪ בשנה (נכון ל2018) (לבעלי הכנסה נמוכה יותר מהשכר הממוצע במשק, ההפקדה נמוכה יותר).

משנת 2018 יוטלו קנסות על עצמאים שלא הפקידו את השיעורים שנקבעו בחוק. מי שלא יפריש את הסכומים בהתאם לחוק לאחר קבלת ההתראה בפרק הזמן הנדרש, ייקנס ב-500 ₪ בשנה (הסכום יעודכן מדי שנה בהתאם לשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן). הקנסות יוטלו החל מה-1/12/19, בגין שנת המס 2018.

עצמאים ללא קרן צריכים לפתוח תכנית ולהתחיל להפקיד. עצמאים שלא יעשו זאת, יקבלו ב-2019 דרישה להפקיד את החלק היחסי מתוך ההכנסה השנתית על פי השיעורים שנקבעו בחוק. עצמאים שהפקידו רק חלק, יתבקשו להשלים את היתרה. בקיצור, אם עוד לא פתחתם תכנית – זה בדיוק הזמן לפתוח לעצמכם אחת כזו.

ההטבות מתחלקות לשני סוגים: ניכוי וזיכוי. ניכוי זו הקטנת ההכנסה החייבת במס, כשגובה ההטבה נקבע בהתאם לגובה המס השולי של העצמאי. זיכוי לא תלוי בגובה המס השולי, והוא אחוז החזר קבוע ממס ההכנסה. לאחר חישוב המס שיש לשלם, מקטינים את הסכום הזה ומחזירים לעצמאי בהתאם.

איך בדיוק עובדות הטבות הניכוי והזיכוי בהפקדה לקופות הגמל או לקרן הפנסיה? הנה דוגמה מספרית:

עצמאי שהכנסתו השנתית למס היא 300,000 ₪ בשנה משלם 35% למס ההכנסה ו-12.5% לביטוח הלאומי. אם יבחר להפקיד את מקסימום ההפקדה השנתית, 34,452 ₪ על כ- 22,968 ₪ בקרן פנסיה, מס הכנסה יפחית את הסכום הזה מחישוב הרווח (ניכוי) ומבחינתו יחשיב זאת כאילו העצמאי הרוויח 277,032 ₪ בלבד. לפי הסכום הזה יחושב גובה מס ההכנסה והביטוח הלאומי. בשורה התחתונה, העצמאי ישלם פחות מס לשני המוסדות האלה.

על יתרת ההפקדה, 11,484 ₪, ייהנה העצמאי מהטבת הזיכוי שעומדת על 35%. בדוגמא שלפנינו מדובר על כ-4,020 ₪. כשמחברים את שתי ההטבות נראה שעל הפקדה של 34,452 ₪ לחסכון בקופת גמל “קיבל העצמאי חזרה” כ-15,000 ₪ וההטבה המשוקללת עומדת על כ-43% על ההפקדה.

כדי לדעת בדיוק אילו הטבות ואיזה סכומים מגיעים לכם, באפשרותכם להמשיך למחשבון ההפקדות של פסגות. במחשבון תוכלו להזין את הכנסתם השנתית ולבחור לאיזה מוצר להפקיד את הכספים (קופות גמל או קרן פנסיה). בהמשך, יציג המחשבון את הסכום המינימלי להפקדה על פי חוק, ואת הסכום לניצול הטבת המס.

כשאומרים “ניכוי” הכוונה להוצאה מוכרת, או במילים אחרות, הקטנת ההכנסה שחייבים לשלם עבורה מס. כלומר, חלק מהסכום שהפרשנו לפנסיה לא נספר לנו בחישוב מס ההכנסה – לכן נשלם פחות מס (הוצאה מוכרת). גובה ההטבה הוא בהתאם לגובה המס השולי.

הטבות המס ניתנות על בסיס שנה קלנדרית, ולכן יום שני, ה- 31.12.18 הוא היום האחרון להפקיד כספים עבור שנת המס 2018. כמו שבטח שמתם לב, אנחנו מתקרבים לסוף השנה ולכן כדאי למהר. על מנת לחשב מהן ההפקדות הנחוצות כדי להגיע לתקרה הרלוונטית לניצול הטבות המס, ניתן להשתמש במחשבון ההפקדות של פסגות.

ניתן לפנות לבעל רישיון פנסיוני או לרואה החשבון או לחברה המנהלת את קרן ההשתלמות, הפנסיה או קופת הגמל אשר יעשו לכם סדר ויאפשרו לכם להבין בדיוק אילו הטבות רלוונטיות בשבילכם.

ההטבות עצמן ניתנות אחרי שמגישים את הדוח השנתיקיימת הערה לתוכן זה , הסבר מקיף על ההערות נמצא בסוף העמודהערה מספר :1. רצוי להפקיד את הכסף בחיסכון לאורך השנה אבל אפשר להעביר את הסכום כולו גם בסוף השנה. מומלץ לבצע הפקדות מדי חודש, ולקראת סוף השנה לבדוק מה הייתה ההכנסה השנתית, כמה הופקד בחיסכון ולחשב האם כדאי להפקיד עוד כסף כדי לקבל הטבות מס. החישובים הללו עלולים להיות מורכבים, ולכן עדיף לארגן את כל המסמכים ולהתייעץ עם רואה חשבון או יועץ פנסיוני.

תקרת ההפקדה המוטבת בקרן השתלמות, הפקדה שעבורה לא ישלם העצמאי מס רווח הון, עומדת על 18,240 ₪ בשנה. כלומר – הרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות יהיו פטורים מתשלום מס רווח הון כל עוד הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על 18,240 ₪ והכספים נמשכו בהתאם לתקנות בדרך כלל לאחר 6 שנות חיסכון. סכומים נוספים שיופקדו יחויבו בתשלום מס רווח הון.

כדי ליהנות מהטבות מס בהפקדה, אפשר להפקיד לקרן ההשתלמות עד 4.5% מההכנסה השנתית שיוכרו כהוצאה מוכרת, עד לתקרת הכנסה שנתית של 261,000 ₪ (נכון ל-2018). במילים אחרות, ניתן להפקיד עד 11,745 ₪ בשנה וליהנות מההטבה המקסימליתקיימת הערה לתוכן זה , הסבר מקיף על ההערות נמצא בסוף העמודהערה מספר :4.

אם לא פתחתם קרן השתלמות במהלך השנה, עדיין תוכלו לעשות זאת עד לסוף שנה המס (31.12.18) וליהנות מוותק שיחול רטרואקטיבית מתחילת השנה.

לא. אם עזבתם את העבודה ופתחתם עסק עצמאי, תצטרכו לפתוח קרן השתלמות חדשה במעמד של עצמאי ולהפקיד אליה את הכסף. עם זאת, ניתן לבצע החלת וותק בין הקרן השכירה לקרן העצמאית, וכשהקרן השכירה תהפוך לנזילה (בתנאי שאין הפקדות מקבילות) ניתן יהיה למשוך את שתי הקרנות על סמך הוותק של הקרן הראשונהקיימת הערה לתוכן זה , הסבר מקיף על ההערות נמצא בסוף העמודהערה מספר :4.

כן. אם הופקדו כספים לקופת גמל או לקרן השתלמות, אפשר להגיש דו”ח על אותן שנים ולבקש החזר מס, אבל נדרש להתייעץ עם רואה חשבון או יועצת מס כדי לבדוק את כל ההשלכות. חשוב לבקש מהחברה המנהלת את קרן ההשתלמות אישור הפקדות לצורכי מס על כל שנות ההפקדה ולפנות ליועץ שלכם כדי לבדוק אפשרות להגיש בקשה למס הכנסה ולקבל את הטבות המס.

השארת פרטים

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

פסגות קופות גמר ופנסיה בע”מ. 1. במידה וזכאים לכך בהתאם לתקרות הקבועות בהוראות הדין. עבור הפקדות שיבוצעו עד ה- 31.12.18 (עד סוף יום העסקים ). שיקים אשר יתקבלו בחברה לאחר ה- 27.12.18 לא יזכו בהטבת המס האמורה. ההפקדות הינן בכפוף לתקנון הקופה/הקרן וההסדר התחיקתי. 2. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. 3. במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), תשע”ז-2016 (בסקירה זו “החוק”). 4. בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ותקנון הקרן. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק השקעות/פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ מס על ידי יועץ/משווק פנסיוני ו/או יועץ מס בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פסגות עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידה. המידע המופיע באתר זה לעיל מסופק כשירות לקוראים בלבד ועלולים ליפול בו טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. המידע כאמור שייך לפסגות ומעודכן למועד פרסומו. פסגות אינה מתחייבת כי שימוש במידע שמופיע באתר ייצור רווחים בידי המשתמש. פסגות ו/או עובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרמו משימוש במידע האמור, אם ייגרמו. לפסגות ו/או לחברות הקשורות אליה עשוי להיות עניין במידע המוצג באתר לעיל. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. ט.ל.ח.